Muziek met jonge kinderen

Activiteiten

Behalve Muziek op Schoot®-cursussen voor kinderen met een (groot)ouder of verzorger ontplooit Ansjepansje muziek diverse andere activiteiten voor kinderen van een half tot ongeveer zeven jaar. Omdat dit in de meeste gevallen om projectmatige, éénmalige activiteiten voor een bepaalde opdrachtgever gaat, volgt een lijst met voorbeelden en mogelijkheden. Aarzel niet om Ansjepansje muziek te benaderen om samen een idee uit te werken rekening houdend met het beschikbare budget.

Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen:

 • Projectmatige muzieklessen rond kinderboekenweek, feestdagen, vieringen, nationale voorleesdagen of andere projecten,
 • Reguliere muzieklessen (al of niet met extra ouderbijdrage), kdv-muzieklessen, zie bijv. kdv Coccinelle https://kdvcoccinelle.nl, waar maandelijks in elke groep muziek wordt gemaakt met Ansjepansje
 • Workshops voor de PM’ers om hen in staat te stellen zang en muziek in het werk te integreren,

Voor basisscholen en speciaal onderwijs-scholen:

 • Projectmatige muzieklessen rond kinderboekenweek, feestdagen, vieringen, nationale voorleesdagen of andere projecten,
 • Vakleerkracht muziek,

Voor ROC’s:

 • Workshops voor de studenten van de pedagogische opleidingen (onderwijs-assistenten, PM) om hen te laten zien wat zang en muziek in hun toekomstige werk kan inhouden.

Voor Muziek- en Kunstencentra:

 • De cursus Muziek op Schoot® in uw aanbod opnemen met een certificeerde docent (referentie op verzoek beschikbaar),
 • Vervanging bij ziekte van uw Muziek op Schoot®-docent of AMV-docent.

Voor particulieren:

 • Vorm met bevriende ouders een groep van minimaal zes kinderen en laat Ansjepansje muziek een les of een cursus bij u verzorgen,
 • Verjaardagsfeesten met een muzikaal thema,
 • Vieringen of andere projecten.

Voor meer informatie neemt u contact op via het Mailformulier